top of page

Hverdagen med ADHD

Hverdagen med ADHD kan være svært utfordrende, særlig før du vet at du sliter med en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse. Den eneste hverdagen du kjenner til er din egen og du er ikke klar over hvor mye den koster deg, og hvor mye mer du strever sammenlignet med andre.

Atferden til en med ADHD kan være svært varierende og det er både frustrerende og uforutsigbart. Den ene dagen får du til det mest mens neste dag fungerer ingenting.


Det er klare forventinger til hva kvinner skal mestre. Kvinner skal være gode til å organisere seg selv, hjemmet, familien og avtaler. Når det ikke er tilfellet går det utover selvfølelsen og du føler deg mislykket.

Det er lett å sammenligne seg med alle andre, og rakke ned på seg selv for alt du ikke får til -slutt med det. Konsekvensen er bare at du føler deg enda verre. Lag istedenfor en liste over alt du får til og er god til. Heng den opp et sted som er synlig for deg, så du blir minnet på alt du får til.


Lykke til! Jeg heier på deg!

Comments


bottom of page