top of page

Behandling

ADHD er en del av hvem du er, og gjør at hjernen din fungerer på en annen måte enn en som er nevrotypisk.* Målet med behandling er ikke at du skal bli nevrotypisk, men å redusere symptomene som gjør det vanskelig for deg å fungere i hverdagen, og som hindrer deg fra å nå dine mål. Behandlingen skal hjelpe deg med å fremheve dine gode egenskaper. 

 

Medikamentell behandling er den mest effektive behandlingen av ADHD-symptomene, og de fleste har utbytte av medikamenter. Likevel er det viktig å være klar over at en pille ikke fjerner alle symptomene og løser alle utfordringene. Konsekvensene av at en har levd med en diagnose i mange år uten å være klar over det, er at en har tillært seg strategier og vaner for å håndtere livet, som ikke nødvendigvis er optimale når konsentrasjonen bedres. Det tar tid å lære seg nye strategier og vaner. 

 

Hvis en ikke har opplevd ønsket effekt av medikamenter, finnes det andre behandlingsmuligheter, som kan benyttes i tillegg eller som erstatning.

*referer her til personer som har et normalt utviklingsforløp

Medikamentell behandling

Medikamentell behandling av ADHD kan bidra til at tankekjøret stilner, slik at det er mulig å være mer tilstede i livet.

Psykoterapi

Det å ha levd med udiagnostisert ADHD i mange år, kan ha ført med seg opplevelser og følelser, som det kan være behov for å snakke om.

Nevrofeedback

Nevrofeedback, eller EEG biofeedback er trening for hjernen. Nevrofeedback lærer hjernen til å fungere på en mer optimal og effektiv måte.

Fysikalsk behandling

Det er mange med ADHD som sliter med fysisk plager og smerter i kroppen. Fysikalsk behandling kan være en viktig del av et behandlingsforløp.

Coaching

For å få hverdagen til å fungere bedre kan en coach hjelpe til med å utvikle strategier og endre vaner.

Behandlere

bottom of page