top of page

Fysikalsk behandling

Forskning viser at ADHD fører til økt muskeltonus i hofter, rygg og nakke. Det innebærer at en spenner seg mer, noe som kan føre til smerter. For mer informasjon, les artikkelen «Et motorisk perspektiv på ADHD, muskulære reguleringsproblemer ved ADHD».

 

Det er viktig å få hjelp til å løse opp spenninger og hjelp til å styrke utsatte områder av kroppen. Det kan være avgjørende for en bedre hverdag.

 

Fysikalsk behandling kan innebære fysioterapi, osteopati, kiropraktor osv.

Fysioterapi 

En fysioterapeut jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem, og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

En fysioterapeut behandler

 • Idrettsskader

 • Forstuvninger

 • Belastningslidelser

 • Postoperativ behandling

 • Ryggsmerter

 • Senebetennelser

 • Muskelfestebetennelser

 • Bekkenløsning

 • Isjias, hoftesmerter

 • Knesmerter

 • Fot-/ankel-/håndleddsmerter

 • Hodepine

 • Kjevesmerter

 • Nakkesmerter

 • Armsmerter

 • Skuldersmerter

 • Smerter mellom skulderbladene

 • Brystsmerter med mer

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi (PMF) er et spesialfelt innen fysioterapi. For å kunne kalle seg psykomotorisk fysioterapeut må man være fysioterapeut med videreutdanning ved høyskolenivå i psykomotorisk fysioterapi.

 

Grunntanken i psykomotorisk fysioterapi er at kropp, tanke og følelser henger sammen og gjensidig påvirker hverandre. Kroppen forstås som en bærer av viktige erfaringer og derfor en vesentlig kilde til selvinnsikt.

 

Vedvarende spenningsmønstre over tid kan låse seg og gi smerter i muskler og skjelett.

Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse. Det påvirker muskelspenninger, pusten, kroppsholdningen og hvordan vi tenker og føler om vår egen kropp. 

 

Psykomotorisk fysioterapi innebærer bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pusten og spenningstilstanden i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

 

Behandlingen har fokus på å lære om sammenhengen mellom stress og symptomer. Målet er å bli kjent med kroppens signaler og hva de kan være et uttrykk for, samt bedre kontakt med egne behov. Kontakten med egne behov og grenser øker, og kan bidra til at du utvikler et mer hensiktsmessig kroppslig og psykologisk forsvar.

 

Behandlingen er aktuell ved:

 • Vedvarende smerter i muskler og skjelett.

 • Anspenthet, uro og søvnplager eller ulike tretthetstilstander.

 • Plager relatert til pust

 • Stresslidelser, utmattelsestilstander/ME

 • Spiseforstyrrelser, traumer, angst eller depresjon.

 • Svimmelhet og balanseutfordringer

Osteopati

Osteopati er en profesjon basert på manuell undersøkelse og behandling. Osteopati vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner. Samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse. Mange voksne med ADHD rapporterer om smerter i muskler og skjelett, søvnvansker, ustabil mage og tarm, migrene og hodepine. Osteopaten er opptatt av sammen med deg å finne sammenhengen mellom opplevd ubehag, kropp og pasientens hverdag. Dette for å optimalisere valg av behandlingsstrategi. Osteopaten jobber for å muliggjøre endringer hos pasienten gjennom manuell behandling og veiledning. Målet med behandlingen er å redusere pasientens plagsomme symptomer/smertelindring og få en bedre hverdag.

 

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

 

 • Rygg-, bryst og nakkesmerter

 • Skulder-, albue- og håndleddsmerter

 • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter

 • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer

 • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap

 • Funksjonelle plager hos spedbarn

 • Akutte- og belastningsrelaterte plager

 • Idrettsskader

 • Mage-, tarm- og urinveisplager

 • Fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt

 • Tungpust og pustebesvær

Min erfaring 

Jeg har slitt med smerte i kroppen siden jeg var barn, og sånn sett i ettertid tror jeg det hadde sammenhengen med udiagnostisert ADHD som kan gi økte muskelspenninger.

 

I mitt behandlingsforløp har det også vært viktig å behandle mine fysiske utfordringer, og jeg har hatt god erfaring med fysioterapi og osteopati. Fysioterapeuten arbeidet hovedsakelig med kjernemuskulaturen min og fokuserte på å styrke «problemområdene» mine gjennom korte styrketreningsprogrammer.

 

Osteopaten har hovedsakelig fokusert på å løse opp spenningene i nakke, skuldre, rygg og hofter ved hjelp av triggerpunktbehandling, manipulasjoner og massasje. I dag er det bedre bevegelighet, mindre stramt og mindre smerter.

Osteopat
 

Oslo Kvinnehelsesenter

Linn Johansen

Psykomotorisk fysioterapeut

Øvre Stabekk Fysioterapi

Hanne Netland Øxnes

bottom of page