top of page

Symptomer hos kvinner 

Personer med ADHD er svært ulike. Har du møtt en med ADHD, så har du kun møtt en. Det finnes ulike grader av symptomene på ADHD, noe som gir ulike problemer. Hos jenter/kvinner vises ofte følgende symptomer på 

Konsentrasjonssvikt/ Uoppmerksomhet  

 • Glemsomhet

 • Underaktivering

 • Internaliserende symptomer (grubling, bekymring, angst- og depresjonssymptomer)

 • Dagdrømmer

 • Organiseringssvansker

 • Høy distraherbarhet

 • Kjeder seg lett

Hyperaktivitet

 • Indre uro

 • Rastløshet

 • Anspenthet

 • Fikling

 • Tankeflukt/emosjonell reaktivitet

 • Kroppslig og mental overaktivering

 • Overdrevet prating

Impulsivitet

 • Utålmodighet

 • En tendens til stadig å avbryte andre

 • Si akkurat det som faller en inn

 • Slite med å forutsi konsekvensene av egne handlinger og utsagn

 • Ta lite gjennomtenkte valg

 • Plutselig endre retning og planer for livet​​

 

Assosierte symptomer er

 • Emosjonell dysregulering (aggresjon, stemningsleie, angst)

 • Søvnforstyrrelser (innsovning, oppvåkning, rytme)

 • Motoriske vansker (økt tonus, modulere aktivitet)

 • Eksekutive dysfunksjoner

 • Andre nevrokognitive vansker

De vanligste tilleggslidelsene​

 • Angst

 • Depresjon

 • Spiseforstyrrelser

 • Avhengighet

 • Autisme

I tillegg viser punktene under hvorfor diagnosen har så mange ansikt

 • Ulik alvorlighetsgrad

 • Ulik intensitet av hyperaktivitet og/eller impulsivitet

 • Ulik alder for igangsetting av ADHD-symptomer

 • Ulik forekomst av tilleggsvansker

 • Ulike kognitive profiler

 • Ulike personlighetstrekk

 • Ulike familiære og sosiale forhold

bottom of page