top of page

Diagnosen

I følge ADHD Norge:

«ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse med uttalt konsentreasjonssvikt, hyperaktivitet og impulsivitet som skaper vansker i hverdagen.»

 

Konsentrasjonssvikt innebærer svikt i oppmerksomhetssystemet.

Oppmerksomhet er evnen til å fokusere på rett stimuli, beholde fokuset over tid, dele fokuset mellom relevant stimuli, og skifte fokus mellom ulik stimulus. Alle aspektene kan være berørt av nedsatt funksjonsevne eller dele av dem.

 

Hyperaktivitet innebærer utfordringer med å sitte stille, prate for mye, rastløshet og utålmodighet.

 

Impulsivitet innebærer at en handler og reagerer uten å tenke på konsekvensene.

En ny forståelse av ADHD

Les mer

Det har vært en generell forståelse av at ADHD er en atferdsforstyrrelse som opptrer hos barn og hovedsakelig gutter. Bildet på diagnosen har vært hyperaktive barn som ikke kan sitte stille. Forskningen de siste 30 årene har gitt en ny forståelse av ADHD.

Emosjonell dysregulering 

Les mer

I kriteriene for en ADHD-diagnose er ikke emosjonell dysregulering inkludert. Likevel, ser personer med ADHD ut til å ha et kronisk problem med å registrere og respondere på ulike emosjoner og det ser ut til å være den primære faktoren som gjør livet vanskelig å håndtere.

Eksekutive funksjoner 

Les mer

I nyere tid har det blitt større fokus på de eksekutive funksjonene knyttet til ADHD. Eksekutive funksjoner er en samling av kognitive funksjoner, som påvirker hverandre samtidig og opererer i dynamisk samhandling, vanligvis uten særlig mye bevisste tanker eller overveielser.

ADHD-hjernen

Les mer

ADHD er den mest studerte lidelsen innfor medisin. Likevel har ikke forskerne funnet årsaken til ADHD. Det de vet er at ADHD ikke er en atferdslidelse. Flere studier har vist at det er strukturelle forskjeller i hjernen hos personer med ADHD i bestemte områder i den prefrontale hjernebarken, lillehjernen og hjernebjelken.

bottom of page