top of page

Kosthold

I nyere tid har sammenhengen mellom kosthold og ADHD fått økt interesse; om det finnes matvarer eller et bestemt kosthold som bidrar til å redusere symptomene. Siden forskningen kun er i startfasen, er det for tidlig å se en entydig effekt. Det gjennomføres blant annet flere studier på omega 3 og ADHD. Likevel er det mange generelle gode kostholdsråd som en kan følge.

 

Det som er sikkert er at hjernen er avhengig av å få mat for å fungere. Hjernen bruker 1/5 av næringen fra maten vi spiser, og for at vi skal evne å konsentrere oss og tilegne oss ny kunnskap er vi avhengig av å fylle på med næring regelmessig. 

Hjernen er også avhengig av å få i seg nok væske. Får den for lite kan det gå utover korttidsminnet og konsentrasjonen, som nettopp er to store utfordringer for en med ADHD.

Hjernen er organet som bruker mest energi i forhold til sin egen vekt. Hjernen er glad i energirik mat fordi det gir raskt energi til hjernen. Utfordringen er at hjernen stadig etterspør mer salt, sukker og fett, og det fører til konstant frigjøring av dopamin. Usunt kosthold fører til et lavere nivå av dopamin, men hvis en spiser mindre usunn mat vil en få mindre begjær etter det.

Kilder 

Hjernen er stjerne 

Kaja Nordengen

bottom of page