top of page

Psykoterapi

Psykoterapi er en behandlingsform, som baserer seg på regelmessige samtaler mellom pasient og terapeut. Formålet er å utforske ukjente sider ved en selv som skaper utfordringer, og uhensiktsmessig atferd.   

 

Det tilbys en rekke ulike terapiformer. Emosjonsfokusert terapi fokuserer for eksempel på emosjoner. Kognitiv atferdsterapi omhandler derimot sammenhengen mellom følelser, tanker og handlinger.

 

Uansett hva som passer for deg, er det aller viktigste å finne en terapeut som en har god kjemi med, som det er lett å snakke med og som forstår utfordringene ved ADHD.

 

Det er ikke uvanlig at en i ettertid av en utredning også opplever en sorg over å ha fått en livslang diagnose og at en ikke har funnet dette ut tidligere. Da kan det være behov for å ha litt ekstra støtte i tiden etter. Diagnostiseres du med tilleggslidelser som for eksempel angst eller depresjon, anbefales det videre oppfølging med en psykolog.

Psykoedukasjon 

Psykoedukasjon er en behandlingsform hvor personen med ADHD og dens nære familie får kunnskap og informasjon om diagnosen. Hensikten er å forstå hvilke konsekvenser symptomene kan ha, egne reaksjoner samt å lære seg hensiktsmessige mestringsstrategier knyttet til spesifikke problemområder. Tilbudet til voksne varierer.

 

Det kan også være fint å møte andre som har blitt diagnostisert med ADHD for å høre deres erfaringer. Da føler en seg plutselig ikke så alene lenger. Det tilbys kurs hvor en kan lære mer om diagnosen og treffe andre i samme situasjon. 

Min erfaring

For meg var det viktig å ha noen å snakke med etter gjennomført utredning. Jeg ble i tillegg diagnostisert med depresjon, antagelig som følge av at jeg hadde gått med diagnosen i lang tid uten å være klar over det. Det er viktig å ha god støtte etter at en har fått en slik livsforvandlende beskjed.

 

Jeg deltok på et kurs for nydiagnostiserte i regi av ADHD Norge. Der fikk jeg anledning til å lære mer om diagnosen og mestringsstrategier. Jeg hadde på det tidspunktet allerede lest en del, men det var veldig fint å treffe andre i samme situasjon. Det var godt å snakke med andre som forstår hvordan det er å være voksen og leve med ADHD, siden de som ikke har det selv ofte har vanskelig for å forstå hvordan det er.

bottom of page