top of page

Hormoner

Kvinner har regelmessige store svingninger i kjønnshormonene østrogen og progesteron. Svingningene påvirker hvordan en mestrer hverdagen. Dopamin og serotonin betyr mye for motivasjon, fokus, konsentrasjon og stabilt humør og i neste omgang hvor effektive vi er. Lave nivåer medfører konsentrasjonsproblemer, humørsvingninger, uro og nervøsitet.  

Konsentrasjonen av nevrotransmitterne dopamin og serotonin påvirkes av østrogen og progesteron.​

Skjermbilde 2022-07-15 kl. 12.49.35.png

Illustrasjon Tatiane Hardt, Frisk Forlag

Hormonsyklusen sin påvirkning

  1. Øker østrogennivået  

  2. Øker dopamin og serotoninnivået

 

En økning i østrogennivået gir bedre kognitive funksjoner, dvs. det blir lettere å utføre og gjennomføre oppgaver. Da opplever vi mer mestring på de fleste områdene samt økt velvære og bedre humør.

 

En senkning i østrogennivået vil føre til humørsvingninger, nedstemthet, engstelse og leting etter ord. Effekten av progesteron på dopamin og serotonin er motsatt.  

 

  1. Øker progesteronnivået

  2. Senkes nivåene av dopamin og serotonin

 

Det er tydelig at effektive av sentralstimulerende medisiner øker eller synker som følge av økte nivåer av enten østrogen eller progesteron.

 

Det kan forklare hvorfor du opplever at mestringsevnen varier i løp av en måned.

Kilder 

ADHD 
7 veier til ny forståelse

Kristin Leer

Jentekoden

Silje Mariela Westby

Understanding Girls with ADHD

Kathleen G. Nadeau, PhD
Ellen B. Littman, PhD
Patrica O. Quinn, MD

bottom of page