top of page

Mentorprogrammet "ADHD på jobb"

Formålet med “ADHD på jobb” er å hjelpe deg med å skape en arbeidshverdag som fungerer for deg. Du skal bli kjent med dine styrker og se hvordan du best mulig kan utnytte styrkene dine i arbeidshverdagen. Du skal få en bedre forståelse for egne utfordringer, så det kan bli enklere å kommunisere egne utfordringer, sette grenser og be om hjelp når du har behov for det. Basert på dine utfordringer skal vi sammen finne ut om det er mulig å gjøre endringer i arbeidshverdagen, finne strategier for dine utfordringer og skape gode vaner.

 

Programmet er under utvikling, som innebærer at jeg underveis vil gjøre justeringer avhengig av tilbakemeldingene jeg får på innholdet.

Det er mange temaer det er mulig å arbeide med, og dette avgjøres på bakgrunn av utfordringene du har, som vi finner ut av gjennom kartleggingen.

En liten smakebit på innholdet

Kartlegging av symptomer (med mer) som tydeliggjør hvilke utfordringer du har.

Ukentlig mentoring en til en som kan benyttes til å diskutere konkrete utfordringer du står i, eller til å jobbe med strategier eller vaner.

Oppgaver som bevisstgjør deg på dine styrker, utfordringer, hva slags liv du ønsker å leve og hva som hindrer deg fra å leve det.

Strategier/øvelser.

Skriftlig materiale om ulike temaer.

Book en gratis kartleggingssamtale, eller send meg en e-post om du tenker at mentorprogrammet “ADHD på jobb” kan være noe for deg.

Fordelene med en ADHD-mentor

Personer med ADHD vet hva de skal gjøre – utfordringen er å faktisk gjøre det!

Personer med ADHD trenger ofte et ytre press for å gjennomføre oppgaver, og derfor kan en mentor hjelpe deg. På denne måten er det noen du er ansvarlig overfor. En mentor kan hjelpe deg med å se livet ditt fra utsiden uten å være følelsesmessig engasjert eller involvert, noe som kan gjøre det enklere å se muligheter. En mentor kan utfordre deg og tankesettet ditt.

 

En mentor som selv har ADHD, forstår utfordringene du står i på en helt annen måte enn en mentor uten ADHD. En mentor som selv har ADHD, vet hvor utfordrende det kan være å leve med ADHD. En mentor som selv har ADHD, vil ikke komme med lettvinte løsninger og si at du må “ta deg sammen”. En mentor med ADHD vet at de vanlige strategiene ikke fungerer, og at du må prøve og feile for å finne en løsning som fungerer for deg.

Erfaring tilsier at mange er redde for å fortelle leder eller kollegaer at de har ADHD i frykt for stigma, eller andre konsekvenser på jobben, og da kan det være godt å ha noen og snakke med som kan forstå noen av utfordringene du møter på jobb. Du føler deg mindre alene når du har noen å dele utfordringene dine med.

bottom of page