top of page

Utredning 

ADHD-utredningen er en av de mest omfattende utredningene. Dette er for å utelukke at det ikke foreligger en annen diagnose, eller om det forekommer tilleggslidelser. En ADHD-diagnose kan innebære behandling med bruk av sentralstimulerende midler, og av den grunnen er det ekstra viktig at det settes rett diagnose.

 

Det er vanlig at fastlegen henviser til utredning etter at det er gjort en vurdering av symptomene som beskrives og det somatiske er kartlagt. Som oftest får en tilbakemelding innen et par uker om når forventet utredning vil starte. Etter det får en igjen et nytt brev om innkallelse til første time.

 

Utredningen gjennomføres ved bruk av samtaler om symptomer og livshendelser, tester, og intervju med pårørende som har fulgt deg fra du var barn. I tillegg kan det være aktuelt å innhente informasjon om akademiske prestasjoner som vitnemål og lignende.

 

En utredning følger visse retningslinjer, men psykologen/psykiateren legger det opp etter individuelle behov.

Utredning noe for deg?

Vi er alle forskjellige. Det er kun du som vet hva som er riktig for akkurat deg. ADHD-diagnosen vil følge med deg resten av livet. Det kan virke skremmende, men for meg og for andre jeg har snakket med gjorde det godt å få svar på hvorfor ting har vært som de har vært. Samtidig var det også vondt fordi jeg slet med å forstå at ingen hadde funnet ut av dette tidligere - da ville ting kanskje ha vært lettere. Når en vet hvilke utfordringer en har så er det mulig å gjøre noe med det, ta bedre valg og få det bedre med seg selv.

Min erfaring 

Det kom som et lite sjokk på meg i november 2017 da jeg kom over en artikkel på nettet om ei på min egen alder som hadde funnet ut at hun hadde ADHD. Det var ikke det at hennes historie var så lik min, men det var noen opplevelser som fikk meg til å undersøke saken nærmere. Jeg leste meg opp og kontaktet fastlegen min som henviste meg til utredning.

 

Jeg innså at det kunne ta tid før jeg fikk time til utredning, og tid var det jeg ikke hadde. Utredningen min ble derfor gjennomført privat og jeg var heldig å få time raskt hos en psykiater. Jeg fortalte min historie og psykiateren vurderte om det forelå grunnlag for en utredning.

 

Utredningen var svært grundig og strakk seg over 12 timer. Først ble det gjennomført en generell psykologisk vurdering ved bruk av intervjuer, deretter var det fokus på ADHD hvor det i tillegg til intervjuer ble gjennomført noen tester, og til slutt ble pårørende intervjuet. I overkant av en måned etter første time hos psykiater fikk jeg diagnosen ADHD (kombinert type).

bottom of page