top of page

Atferd

Symptomene på uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet kan uttrykkes på en annen måte hos kvinner. Ei kvinne med ADHD kan være mindre fysisk rastløs enn en mann med ADHD, men hodet kan være på høygir. Det gjør det vanskeligere å legge merke til for personer rundt.

 

ADHD opptrer i mange former og hvilke utfordringer den enkelte opplever varierer.

Når du har levd med udiagnostisert ADHD i mange år har du også tillært deg strategier og teknikker for å håndtere hverdagen så godt du kan, men du strever mer enn det omgivelsene skjønner. Du tar deg sammen for å leve opp til samfunnets forventninger, men en dag går det ikke lenger.

 

Kvinner diagnostiseres ofte i forbindelse med at det skjer en stor livsendring. Det kan være i forbindelse med at de starter på studier, starter i jobb, flytter sammen, får barn, eller at et barn diagnostiseres også går det opp for en at de strever med akkurat de samme utfordringene som barnet sitt.

 

Under er noe av atferden som ofte går igjen hos kvinner med ADHD. Det betyr ikke at alle har utfordringer med alt som er beskrevet under, men sannsynligvis kjenner du deg igjen i noe.

Konsentrasjonssvikt

Konsentrasjonssvikt /uoppmerksomhet kan komme til syne på flere områder.

Det å organisere seg selv, ha kontroll på hjemmet, ha oversikt over hvor ting er, planlegge dagen, prioritere oppgaver og å styre tiden er dagligdagse oppgaver som ofte henger sammen og som mange med ADHD sliter med.

 

Utfordringer knyttet til å organisere seg selv kan komme til syne på flere områder i livet. Det kan være at hjemmet ditt er et kaos. Du klarer ikke organisere hjemmet ditt og kanskje du har for mange ting. Du sliter med å finne tingene dine når du trenger dem, fordi du vet ikke hvor de er så du bruker mye tid på å lete etter tingene dine.

 

Det kan også være at du har utfordringer med å organisere/planlegge dagen din - når skal du gjøre hva? Det kan være vanskelig å vite hva du skal prioritere og du ender kanskje opp med å gjøre litt av alt, men ingenting blir fullført. Du hopper kanskje litt fra en oppgave til en annen, fordi det er vanskelig å opprettholde konsentrasjonen over tid og da kan det være lett å glemme oppgaven du egentlig skulle gjøre, eller du kommer kanskje aldri i gang med oppgaven. Hvis du klarer å samle nok motivasjon/konsentrasjon til å komme i gang med oppgaven kan det være at du gir deg når den «morsomme» delen er gjennomført.

 

I tillegg kan du være tidsoptimist, så du undervurderer hvor lang tid ting tar, som kan innebære at du kommer for sent til avtaler og at du tror du skal få gjort veldig mye mer enn det som faktisk er mulig. Det gjør at du ikke får gjennomført alt det du har lovet, som kan føre til at både de rundt deg blir skuffet og at du blir skuffet over deg selv.

 

Du har også den motsatte typen, som har full kontroll, men som bruker vanvittig mye energi og krefter for å få til å organisere livet sitt, og hvis ting ikke går helt som planlagt, så krasjer planen og livet.

 

Alternativt kan du ha lært deg gode mestringsstrategier i løpet av livet, som gjør at du har kontroll på ting, eller så er det ikke det du har størst utfordringer med ved din ADHD.

 

Det kan også være at du har kontroll på enkelte områder av livet som for eksempel jobb, men at hjemmet ditt er et fullstendig kaos og du tenker med grøss og avsky hva de på jobben ville tenkt om deg hvis de hadde sett hvordan det så ut hjemme hos deg.

 

Uoppmerksomheten kan føre til at du sliter med å følge med i samtaler, glemmer ting du har blitt fortalt, eller glemmer avtaler.

 

«Dagdrømmer» refereres det også ofte til. Det er de som sitter og drømmer seg helt bort. Det kan være vanskelig å følge med på det de «skal» følge med på. En blir istedenfor distrahert av egne tanker/ideer/drømmer, eller av forstyrrelser som skjer rundt en. En kan lett blir distrahert av ting som andre ikke engang legger merke til.

Hyperaktivitet

Hyperaktivitet kan komme til uttrykk hos kvinner gjennom overdrevet prating. Konsekvensen kan være at andre ikke kommer til i samtalen.

 

Motorisk hyperaktivitet kan komme til uttrykk ved at du må holde på med noe når du sitter stille det kan være å fikle med ting som for eksempel håret, fingre, bite negler, eller trampe med foten. I tillegg vil den ytre hyperaktiviteten du en gang hadde etter hvert gå over i mer indre uro ettersom du blir eldre. Det kan være grubling og tanker som spinner.

 

En annen opplevelse av hyperaktivitet kan være at du føler at du hele tiden er nødt til å gjøre noe, være i «aktivitet», eller gjennomføre oppgaver, at du er drevet av en slags motor som hele tiden får deg til å gjøre noe.

Impulsivitet

Impulsivitet kan komme til utrykk ved at du sliter med å forutse konsekvensene av egne handlinger og dermed kan du gjøre og si ting du angrer på i ettertid. Du er utålmodig, og du avbryter andre i samtaler og det er vanskelig å vente til det er din tur. 

 

Det kan være at du tar impulsive beslutninger, som å plutselig si opp jobben eller slå opp med kjæresten for så senere kanskje ombestemme deg. Det kan også være at du er impulsiv når det kommer til økonomi ved at du kjøper ting du egentlig ikke har råd til, men som du får lyst på. Eller kanskje du er litt impulsiv i trafikken.

Kilder 

ADHD hos kvinner 

Mira Elise Glaser Holthe

Outside the Box
Rethinking ADD/ADHD in Children and Adults

 Thomas E. Brown, Ph.D.

Understanding Girls with ADHD

Kathleen G. Nadeau, PhD
Ellen B. Littman, PhD
Patrica O. Quinn, MD

bottom of page