top of page

Behandlere

ADHD er en kompleks diagnose og derfor er det avgjørende med dyktige fagpersoner. Igjennom min egen prosess har jeg kommet i kontakt med flere personer som har vært avgjørende for at jeg har kommet dit jeg er i dag. Det er viktig med personer som både har kunnskap og erfaring med diagnosen og at det er god kjemi.

Psykiater 

Klinikk Toppetasjen

Espen Anker

Psykolog 

Medisinsk Senter Fornebu

Bente Lindseth

Psykolog 

Nevro

Line Lotherington

Sykepleier 

Nevro

Maria Lotherington

Nevrofeedback- 
terapeut

Oslo Nevrofeedback Senter

Anne Helene Brudevoll

Osteopat 

Oslo Kvinnehelsesenter

Linn Johansen

Psykomotorisk fysioterapeut

Øvre Stabekk Fysioterapi

Hanne Netland Øxnes

Coach
 

Steg for Steg

Britta Gulbrandsen

bottom of page