top of page

Coaching 

Etter mange år med udiagnostisert ADHD, som har skapt forvirringer og utfordringer i hverdagen, er konsekvensen ofte lav selvfølelse. Årsaken er at en ikke har forstått hvorfor en ikke har lykkes, selv om en har prøvd så hardt. Da kan det være fint å ha en coach å jobbe med som hjelper deg å finne dine ressurser, dine sterke og svake sider og hjelper deg å sette mål.

 

I tillegg kan en coach hjelpe til med å strukturere hverdagen og hjelpe til med å utvikle strategier og verktøy.

 

Det er en fordel med en coach som har kompetanse på ADHD, som vet at det ikke handler om å være lat, men at det handler om at hjernen er skrudd sammen på en annen måte. En ADHD-coach vil vite at en har behov for andre løsninger for å lykkes.

 

En ADHD-coach kan være en viktig støtte i livet. Det er viktig å ha noen i livet som virkelig heier på en. En ADHD-coach kan hjelpe til å organisere livet på en mer optimal måte.

 

Coaching kan være virkningsfullt hvis en ønsker å utvikle og opprettholde nye vaner, sette seg mål og nå målene en har satt seg. En coach kan hjelpe med å se hva som ikke fungerer i hverdagen og hjelpe en å finne løsninger som gjør at en fungerer bedre, slik at en får et bedre liv. En coach kan hjelpe til å utvikle struktur og støtte for å utvikle nye vaner og hjelpe til med tidsstyring.

 

For at coaching-samarbeidet skal fungere godt er det avgjørende med god kjemi.

 

Områder en coach kan hjelpe med

 

  • Tidsstyring

  • Organisering

  • Prioritering

  • Bygge selvaksept

  • Bygge selvfølelsen

  • Mestre mellommenneskelige ferdigheter og teknikker

Min erfaring 

Coaching har vært en viktig del av min behandlingsprosess. Coaching har hjulpet meg til å bli bedre kjent med hvem jeg egentlig er, se ting i et større perspektiv, finne ut hva som er viktig for meg og hva jeg vil med livet mitt. Det har gitt meg større tro på meg selv. Jeg har fått bedre selvfølelse. Jeg har forstått at alt ikke er min skyld. Jeg tar større ansvar for meg selv. Det har også vært fint å snakke med noen som har gått igjennom den sammen prosessen som meg, som forstår meg og vet hvordan jeg har det. Det har gitt meg håp om at livet vil bli bra til slutt.

Coach

Steg for Steg

Britta Bech Gulbrandsen

bottom of page