top of page

Artikler

ADHD hos kvinner


 

Mira Elise Glaser Holthe

 

Et motorisk perspektiv på ADHD, muskulære reguleringsproblemer ved ADHD

Liv Larsen Stray
Torstein Stray

 

Forskning på Nevrofeedback

 

EEG Info

 

PMS and ADHD: How the Menstrual Cycle Intensifies Symptoms
 

ADDitude Editors

 

Utredning av mulig ADHD hos voksne

Din hjernehelse

 

Kvinner med ADHD har mest angst og depresjon

 

Ingrid Hagerup, UiB

 

Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD

Kooij m.fl.

 

Secrets of Your ADHD Brain

 

William Dodsen, M.D.

 

Når dirigenten svikter 
Reguleringsvansker og ADHD

ADHD Norge

 

ADHD får hjernens kommandosentral til å jobbe saktere

forskning.no

 

The Strives, Struggles, and Successes of Women Diagnosed With ADHD as Adults

Mira Elise Glaser Holthe
Eva Langvik

 

Eksekutive funksjoner og selvregulering ved ADHD – Russell A. Barkley, Ph.D.

Russell A. Barkley, Ph.D.
Norsk oversettelse: Anne Marie Fosse Teigen

Suksess-gründer ser på ADHD-diagnosen som sin superkraft
 

Hanne Larsen

 

Arbeidssøkere med ADHD

Kunnskapsbanken

 

Voksne med ADHD sliter mer psykisk

Psykologisk.no

 

bottom of page