top of page

Eksekutive funksjoner 

I følge Russell A. Barkley er en hyppig brukt definisjon av de eksekutive funksjoner i ADHD- feltet «de nevropsykologiske prosessene som kreves for å opprettholde målrettet problemløsningsatferd.»

 

Barkley argumenterer for at ADHD er en selvreguleringslidelse, som rammer de eksekutive funksjonene. Det innebærer at en har store vansker med å bruke sine eksekutive funksjoner til å regulere seg selv og nå sine mål.

 

Utviklingen av de eksekutive funksjonene er avhengig av utviklingsprosessen som starter i barndommen og som fullføres sent i tenårene eller i midten av tyveårene. ADHD er en utviklingsforsinkelse eller en vedvarende svekkelse av de eksekutive funksjonene.

Det eksisterer flere figurer av de eksekutive funksjonene. Her har jeg valgt figuren til Thomas E. Brown da den gir er en god oversikt.

EF.tiff

1. Aktivering: Organisering, prioritering og å komme i gang
Personer med ADHD har ofte utfordringer med å organisere seg selv, hjemmet sitt og avtaler. I tillegg kan det være vanskelig å prioritere oppgaver og vite i hvilken rekkefølge en skal gjøre oppgavene, fordi en opplever alle oppgavene som like viktige. En annen utfordring kan være å komme i gang med oppgaven, hvis en har klart å prioritere.
 
Alle mennesker kan ha utfordringer med tidsfrister, men personer med ADHD klarer ofte ikke å starte med oppgaven før den virkelig haster. Utfordringen er å motivere seg for å begynne med oppgaven, hvis ikke den er veldig motiverende eller hvis ikke noe ubehagelig vil skje med en umiddelbart.
 
2. Fokus: Fokusere, opprettholde og skifte oppmerksomheten ved en oppgave
Det kan ofte være vanskelig å konsentrere seg om en oppgave, og opprettholde konsentrasjonen på oppgaven. Det samme gjelder for en samtale. Det er lett å bli distrahert av sine egne tanker, og/eller hendelser som skjer rundt en. En beskrivelse er at signalene til «radioen» forsvinner.
 
En annen utfordring kan være å skifte fokuset og oppmerksomheten mot det som er viktig og ikke bli opphengt i unødvendig forstyrrelser. Det kan være lett å henge seg opp i små unødvendige detaljer og glemme å komme seg videre. Litt som når en kjører bil at en klarer å se potensielle farer og skifte fokus, samtidig som en ignorer distraksjoner.
 
3. Innsats: Regulere årvåkenhet, opprettholde innsatsen og justere prosesseringshastigheten 
Det kan være utfordrende å holde seg våken hvis en sitter stille i en lengre periode
for å lese, høre på en forelesning, eller i et møte. En føler seg ofte trøtt og må kjempe mot søvnen. En annen utfordring kan være å skrive av det læreren har skrevet på tavlen. Mange opplever at de bruker betydelig lengre tid enn sine medstudenter og at det derfor er vanskelig å få med seg alt. De kan være hyperaktive i atferden, men å prosessere informasjonen tar tid.
 
Mange med ADHD presterer godt på korte prosjekter, men har mye større problemer med å opprettholde innsatsen over lenger tid, og det er vanskelig å bli ferdig med oppgaver i tide. Det å skulle skrive en rapport, tekst, eller analyse kan være en stor utfordring for mange. Det kan være vanskelig å organisere ideene, hva som er de viktigste poengene, hva som er irrelevant, og det er tidkrevende å organisere ideene ut i setninger. Prosesseringshastigheten ved skriving går i sneglefart. Resultatet tilslutt blir ofte bra, men skriveprosessen er ofte så krevende at den utsettes helt til siste sekund og da blir en kanskje ikke ferdig.

4. Emosjoner: Håndtere frustrasjon og regulere emosjoner
Det er utfordrende for personer med ADHD å håndtere følelser og særlig impulsive reaksjoner ved frustrasjon. Det oppleves som om emosjonene tar over hjernen og gjør det vanskelig å tenke, og umulig å få tilgang på andre opplevelser og perspektiver. Det kan være at en irriterer seg over en liten ting, eller at en tenker for mye på at en er såret. For en periode er en overfylt med emosjoner og da er det vanskelig å fortsette med det en har holdt på med. 
 
Det er ikke slik at alle med ADHD har disse problemene med emosjoner. En annen utfordring kan være hvis det er noe en virkelig vil ha eller vil gjøre. Da må personer med ADHD få tak i det med en gang, eller gjøre det nå, uavhengig av hvor mye det koster, eller om det kan skape problemer for dem selv, eller andre. Det fortsetter helt til en oppnår det en ønsker, eller at noe(n) stopper dem, og når en oppnår det en ønsker da dukker det opp noe nytt en ønsker.
 
5. Hukommelse: Utnytte arbeidsminnet og tilgang til tidligere minner/opplevelser
Arbeidsminnet er det som hjelper oss å huske en ting, mens vi gjør noe annet.
Personer med ADHD oppgir ofte at de har hukommelse for det som skjedde for lenge siden, men kan ikke huske hva noen akkurat sa til dem, eller hvor de la nøkkelen. Et eksempel på redusert arbeidsminne kan være at en glemmer hva en skulle gjøre når en går inn i et annet rom, eller at en oppdager noe interessant og begynner å gjøre noe annet enn det en egentlig skulle gjøre. Det kan være utfordrende å lese hvis en ikke er spesielt interessert i det en leser. Da husker en ofte ikke hva en leste for bare noen minutter siden.
 
Arbeidsminnet er søkemotoren for hjernen, som skal hente frem følelser, minner og bilder som kan være relevant for det vi legger merke til, eller tenker på å gjøre. For eksempel rett før eksamen kan en alt, men når en kommer på eksamen klarer en ikke å hente frem kunnskapen.

6. Handling: overvåke og selvregulerende handlinger
Det kan også være vanskelig å få tilgang til det store bildet, og ikke bare handle på hva en føler i øyeblikket. Mange med ADHD har utfordringer med å overvåke seg selv og sine handlinger i lys av konteksten.

Utfordringen kan være at en snakker overdrevet mye, avbryter andre, buser ut med hva som måtte falle inn, eller kommer med en kritisk kommentar om andre. Det kan også være at en er for rask til å trekke en konklusjon, og handler uten å tenke igjennom konsekvensene. Personer med ADHD kan ha en tendens til ikke å registre når andre blir såret eller forstyrret med hva en har sagt eller gjort, og derfor feiler en med å modulere atferden til spesifikke omstendigheter.
 
Det kan også omhandle å kjøre for fort, fordi en er sent ute eller er utålmodig. Det kan være å kjøpe noe uten å vite om en har råd til å betale for det.

Kilder 

Om den viktige rollen eksekutive funksjoner og selvregulering spiller ved ADHD 

Russell A. Barkley, Ph.D 
Norsk oversettelse: Anne Marie Fosse Teigen

Outside the Box

Rethinking  ADD/ADHD in Children and Adults

Thomas E. Brow, Ph.D.

Smart but Stuck

Emotions in Teens and Adults with ADHD

Thomas E. Brow, Ph.D.

bottom of page