top of page

Medikamentell behandling 

Medikamentell behandling av ADHD er behandlingsalternativet som har best dokumentert effekt, samtidig som bivirkningene er begrenset. Basis i behandlingen av ADHD er sentralstimulerende medikamenter. Disse har blitt benyttet til å behandle ADHD i over 50 år.

 

Det har blitt gjennomført tusenvis av studier på dette området over mange år, som har dokumentert sikkerheten og effekten av sentralstimulerende medikamenter på symptomene ved ADHD. Det er ikke mulig å kurere ADHD, men medikamenter kan redusere symptomene som uro, oppmerksomhetssvikt, impulsivitet, depresjoner, angst og irritabilitet.

 

1) Stimulerende medisiner er førstelinjebehandling for ADHD og som regel den mest effektive.

2) Det finnes intervall for akseptert dosering av medisiner.

3) Standarden er å starte med lave doser og deretter øke gradvis ved behov.

 

Når du vurderer behandlingsalternativene som eksiterer, ikke unnlat å vurdere medisiner bare fordi du har hørt mange negative kommentarer om det i media. Barn som for eksempel har blitt så sløve at ikke foreldrene deres kjenner dem igjen har som regel fått feil dosering av medisinen. Det er ikke slik medikamentet skal fungere. Det er mange som har veldig god effekt av medikamenter og få bivirkninger, hva om du kunne oppnå de samme effektene?

Som figuren her viser eksisterer det et intervall hvor dosen er passe. Er dosen for lav reduseres ikke symptomene nok og er dosen for høy kan symptomene øke. 

Figur3_edited.jpg

Preparater og dosering

Det finnes en rekke ulike alternativer å velge både når det gjelder virkestoff, doseringsnivå og varighet.

Å finne riktig dosering er utfordrende, fordi det ikke finnes en test som gir indikasjon på hvor høy doseringen bør være. Den eneste muligheten er å prøve og feile, derfor er det veldig viktig med individuell og tett oppfølgning fra psykiater. Ved endret livssituasjon kan det være behov for en ny gjennomgang.

 

 • Det vanligste er å begynne med en lav dose av Ritalin, som gradvis økes.

 • Optimal medisinering er helt individuelt. Det er store individuelle forskjeller mellom hva som fungerer for den enkelte, både når det gjelder preparat og dosering. For noen holder det med en tablett, mens andre har behov for påfyll igjennom dagen.

 • Noen kjenner effekt med en gang, mens for andre tar det lenger tid, fordi en må øke dosene før en kjenner effekt.

 • Det er noen som ikke opplever at de har effekt av medisinene, men hvis en snakker med partner eller familiemedlemmer kan de ofte fortelle om en enorm symptomforbedring.

 • I tillegg er det noen som dessverre faktisk ikke har effekt av medisinene.

Metylfendiat

Finnes i tabletter som skal virke i tre til fire timer, men mange brukere opplever at de kun varer i to til to og en halv time. Finnes også i depotkapsler som har lengre virkningstid. Bidrar til økt signalstyrke av dopamin, som gir økt oppmerksomhet, fokusering og organisering av oppgaver.

 

 • Ritalin kapsel, Medkinet, Equasym depot, Concerta.

Amfetamin

Finnes i kapsler som benytter prodrug-teknologi, som gir lenger virkningstid sammenlignet med de andre medikamentene. Bidrar til økt signalstyrke av dopamin og noradrenalin. Dopamin gir økt oppmerksomhet, fokusering, organisering av oppgaver. Noradrenalin demper støy, hemmer impulser, øker eksekutive funksjoner og balansen bedres.

 

 • Aduvanz, Attentin, Elvanse.

Ikke stimulerende legemidler

Dette blir sett på som andrelinjebehandling av ADHD, som kan fungere for dem som ikke opplever effekt av stimulerende medisiner.


 • Strattera, Adronax, Wellbutrin Retard, Intuniv.

Bivirkninger 

Det er få bivirkninger knyttet til de ovennevnte medikamentene.

 1. En vanlig bivirkning er nedsatt appetitt. Den reduserte matlysten kan være midlertidig til kroppen har fått justert seg. Det kan være lurt å spise frokost før en tar medisinene om morgningen, og det kan være lurt å spise regelmessig for å holde et jevnt blodsukkernivå.

 2. En annen vanlig bivirkning er søvnforstyrrelser. Slik som med appetitten kan dette være midlertidig. For noen må medikamentet være ute av kroppen for at de skal få sove, andre får derimot ikke sove hvis medikamentet er ute av kroppen. Det er derfor viktig å finne ut av hva som fungerer for den enkelte. Når medikamentet er ute av kroppen kan det føre til økte symptomplager sammenlignet med da en ikke gikk på medisiner. Løsningen er å time doseringen på en god måte.

 3. Av og til registres det magesmerter og hodepine i tillegg til forhøyet blodtrykk og hjertefrekvens.

 4. Det er også viktig å være klar over at det ikke oppstår noe avhengighet av medisinen.

Min erfaring 

Før jeg begynte på Ritalin prøvde jeg Wellbutrin Retard i en måned, men jeg merket ingen forbedring av denne. Deretter begynte jeg med Ritalin kapsel 30 mg og kjente ikke noe særlig forskjell i starten. Jeg merket først en reduksjon av symptomene da jeg økte doseringen. Utfordringen var at jeg mistet matlysten helt og at jeg ble kvalm. I tillegg opplevde jeg emosjonelle svingninger og stor nedturfølelse når medisinene gikk ut av kroppen min. Psykiateren min anbefalte derfor at jeg isteden gikk over til Elvanse. Elvanse fungerte mye bedre for meg. Kvalmen forsvant, og jeg opplevde også at jeg ble mer emosjonell stabil.


Elvanse gjør meg roligere. Jeg blir mindre sliten i hodet og kroppen, og jeg har færre fysiske smerter og er mindre støl. Det er lettere å finne ordene når jeg skriver og snakker og det blir færre skrivefeil. Det er enklere å ta oppvasken etter middag, selv om jeg hater det. Det er lettere å lytte til andre og vente til det er min tur. Mitt emosjonelle grunnivå er bedre. Nedturene blir ikke like store lenger. Jeg tåler vanskelige samtaler bedre - jeg faller ikke ut, eller begynner å gråte like lett som før. Jeg evner å tenke mer frem i tid. Hodet mitt er mer tilstede og mindre forstyrret av alle tankene.

Kilder 

Understanding Girls with ADHD

How They Feel and Why They Do What They Do

 Kathleen Nadeau , Ellen Littman , Patricia Quinn

Vi som føler oss annerledes 

Hvordan voksne med ADHD opplever seg selv og parforholdet

Doris Ryffel-Rawak

You Mean I'm Not Lazy, Stupid or Crazy?!

The classic self-help book for adult with attention deficit hyperactivity disorder

Kate Kelly and Peggy Ramundo

bottom of page