top of page

Mindfulness

I følge Sondre Risholm kan mindfulness beskrives som: «en ikke dømmende oppmerksomhet som fokuserer på nået der enhver tanke, enhver følelse og ethvert sanseinntrykk blir akseptert nøyaktig som det er».

 

Essensen av mindfulness er å være tilstede i det en gjør i øyeblikket. Det innebærer å bringe oppmerksomheten til nåtiden med åpenhet og nysgjerrighet.

Det er også en måte å ha en ikke-dømmende holdning, men å se hva som skjer rundt deg og i deg med nysgjerrighet, åpenhet og aksept. Mindfulness kan bidra til å styrke konsentrasjonen, utvikle selvbevissthet og forbedre den emosjonelle tilstanden.

 

Tanker og følelser kan påføre en mye smerter. Indre negative tankerekker om en selv kan ha kommet etter mange år med negative tilbakemeldinger fra andre. En kan tro det er ens egne tanker - det gjør noe med selvfølelsen. Gjennom meditasjon kan en bli mer bevisst på hvem en virkelig er.

 

Oppmerksom meditasjon har vist seg å gi bedre følelsesregulering ved at en reagerer annerledes på følelsene en opplever, og at en viser større psykologisk fleksibilitet.

 

Mindfulness har blitt suksessfullt brukt i behandling av fysiske og mentale problemer som kroniske smerter, stress, depresjon, angst og avhengighet. Studier viser at åtteukers trening i mindfulness forbedrer den mentale helsen og bedre trivsel.

Min erfaring 

Jeg har tenkt at mindufullness eller oppmerksomt nærvær ikke er noe for meg. De få gangene jeg har prøvd har jeg følt meg mer stresset enn rolig. Det har vært vanskelig å sitte i ro og/eller unngå tankekjøret. Etter å ha forstått hvor foranderlig hjernen er og at mindfulness virkelig kan ro en ned, har jeg innsett at det kan være et viktig verktøy for å regulere følelsene.

 

Jeg prøver på nytt med utgangspunktet i boken «the Mindfulness Prescription for Adult ADHD», hvor det er et åtte ukers treningsprogram. Målet er å ikke ha forventninger. Jeg velger å se på det som et treningsprogram, som betyr at jeg forhåpentligvis etter hvert vil bli bedre. Jeg planlegger å høre på et lydspor hver dag, også har jeg hengt opp noen Post-it lapper med tekst som skal minne meg på å stoppe opp og tenke. Jeg prøver å være mer tilstede og nyte det jeg opplever og ser.

Kilder 

ADHD: Mindfulness Meditation - Trailer

Selvfølelsens psykologi 

Sondre Risholm

The Mindfulness Prescription For Adult Adhd

Lidia Zylowska

bottom of page