top of page

Nevrofeedback

Forskning viser at nevrofeedback blant annet kan bidra til økt fokus, bedre konsentrasjon, reduksjon av stress og bedre kontroll i stressende situasjoner.

 

Nevrofeedback benyttes til behandling av ulike lidelser som migrene, angst, depresjon, stresslidelser, ADHD, autisme og bipolar lidelse. Idrettsutøvere og mennesker innenfor forretningsverden benytter også nevrofeedback for å utnytte sitt fulle potensiale.

 

Nevrofeedback kan være et alternativ for dem som ikke merker effekt av medisiner. I tillegg kan det benyttes i kombinasjon med medisiner og andre behandlingsformer for å få en enda bedre funksjonsevne.

Nevrofeedback er som å speile nervesystemet, som mottar informasjon om sin fungering og utafra det agerer på den informasjonen. Altså hvis speilbildet ikke stemmer vil hjernen korrigere seg selv.

Hjernetrening

Hjernebølger er millioner av nevroner som fyrer seg opp og skaper elektrisk aktivitet.

Det eksisterer flere mønstre av hjernebølger samtidig i hjernen. Hvert område i hjernen har et fremtredende mønster, som reflekterer personens mentale status. Disse mønstrene kan bli spilt inn og målt med et elektronhencepalogram (EEG), og gi en oversikt over personens mentale funksjon. Den elektriske aktiviteten i hjernen er viktig, fordi dysregulering kan føre til psykologiske- og atferdsproblemer. Hjernebølgene opererer innenfor ulike intervaller av hertz, ved avvik oppstår det utfordringer for den enkelte. Det er flere faktorer som kan skape dysregulering av hjernens elektriske aktivitet, ADHD er en av dem.

 

Nevrofeedback sitt hovedformål er å endre den elektriske aktiviteten i hjernen, grunnlaget for kroppens emosjonelle funksjoner og atferdsfunksjoner. Nevrofeedback trener personen hvordan å forstyrre dysfunksjonelle nevrologiske mønstre og etablere mer stabile og effektive måter å regulere hjernens elektriske aktivitet. Dette gjøres ved hjelp av spesielle dataprogrammer der pasientens EEG blir presentert i form av et spill eller en grafikk på dataskjermen.

Nevrofeedback bygger på to prinsipper:

1. EEG måler pålitelig mentale tilstander.

2. Disse tilstandene kan trenes.

 

Det er to hovedmål i nevrofeedback trening:

 1. Øke eller redusere bestemte hjernebølgers hyppighet i bestemte områder av hjernen som har vist seg å være relatert til personens emosjonelle eller atferds problem.

2. Forbedre den generelle stabiliteten og kommunikasjonen av nevrale nettverk på tvers av hjernen og mellom hjernehalvdelene.

Min erfaring 

Jeg har hatt god effekt av nevrofeedback. Mitt hovedmål med behandlingen var å bli mer emosjonelt stabil. Jeg har merket tydelige forbedringer. Jeg opplever færre emosjonelle berg- og dalbaner, færre kriser og jeg håndterer det uventede som kommer bedre. Jeg styrer/regulerer meg selv på en mer effektiv måte. Jeg er roligere inn i meg. Jeg er mindre på alerten. Det skal mer til for at jeg blir hissig og tuter i trafikken.

 

Hvis jeg er reaktiv kjenner jeg med en gang jeg får elektrodene på hodet at jeg blir roligere. Verden blir ikke like farlig. Det blir lettere å håndtere det som er vanskelig. 

Psykolog
 

Nevro

Line Lotherington

Sykepleier 
 

Nevro

Maria Lotherington

Nevrofeedback- terapeut

Oslo Nevrofeedback Senter

Anne Helene Brudevoll

Kilder

EEG Info

Neurotherapy and Neurofeedback

Theodore J. Chapin, Lori A. Russell-Chapin

Nevrofeedback hjernetrening 

Vi føler oss annerledes 

Doris Ryffel-Rawak

You mean I´m not lazy, stupied or crazy?

Kate Kelly and Peggy Ramundo

bottom of page