top of page

Kvinner, ADHD og hormoner

Det eksisterer ikke forskning på hvordan (kjønns)hormonene påvirker hjernen hos kvinner med ADHD. Kvinner ekskluderes ofte fra studier, fordi menstruasjonssyklusen innebærer ulike hormonnivåer som kan påvirke diverse symptomer, og fører til mer usikkerhet og mindre pålitelighet omkring forskningsresultatene, men det finnes bevis for at østrogen har betydelig innvirkninger på frigjørelse av dopamin. Kliniske data tyder på at varierende nivåer av østrogen, som følge av menstruasjonssyklusen, kan føre til større variasjon i svekkelsen hos kvinner med ADHD enn det som er vanlig å se hos menn med ADHD. Kvinner med ADHD rapporterer at de opplever alvorlige premenstruelle humørsvingninger og økt alovorlighetsgrad av ADHD-symptomene i uken før menstruasjon, og at de responderer dårlig på medikamentell behandling når nivået av østrogen er på sitt laveste.


Jeg opplever selv at konsentrasjonen er dårligere, at jeg har mindre energi, er mer emosjonell reaktiv og at medisinene fungerer dårligere uken før menstruasjon. Mitt inntrykk er at det er mange andre kvinner som opplever det samme. Det er viktig at det gjennomføres studier på kvinner med ADHD, slik at vi får økt kunnskap og forståelse for hvordan (kjønns)hormoner påvirker kvinner sine ADHD-symptomer og hvordan medisineringen/andre tiltak kan tilpasses bedre. Hør mer om dette i webinaret av professor Kooij.


Kilder: Outside the Box, Rethinking ADD/ADHD in Children and Adults Thomas E. Brown, Ph.D (2017), Webinar Women, ADHD, and Hormones, Kooij (2020).
Comentários


bottom of page