top of page

Kjemien i hjernen

Nevrotransmitterne serotonin, noradrenalin og dopamin overfører signaler mellom hjernens celler og er svært viktige for hvordan en føler seg.

Serotonin skaper ro og balanse i hjernen, ved å roe ned overaktive hjerneceller, som hindrer uro og angst. Dopamin og noradrenalin har en ledende rolle i å regulere oppmerksomhetssystemet.

Noradrenalin påvirker oppmerksomheten og konsentrasjonen. For lave nivåer kan gjøre at en blir trøtt og nedfor, mens for høye nivåer gjør en hyperaktiv og urolig. Dopamin er sentralt i hjernens belønningssystem og viktig for konsentrasjonen, påvirker motivasjonen og evnen til å ta beslutninger.

 

Thomas E. Brown peker på to mulig forklaring på feil i transmissionsprosessen. Den første er at reopptaket skjer for raskt, så transmitterne ikke knyttes tilstrekkelig til reseptoren for å føre signalet videre. En annen forklaring kan være at signalstyrken er for svak til å føre beskjed på tvers av synapsen.

 

Nedsatt dopamin kan føre til at en forstyrres av bakgrunnsstøy og blir ufokusert. Det gjør det vanskelig å fokusere på en arbeidsoppgave, hvis det er for mye støy i rommet. En annen utfordring ved redusert mengde dopamin er indre brusing i hodet. Brusing skyldes trolig at hjerneceller blir aktivert spontant. Dette skjer hele tiden, og dopamin reduserer støyen knyttet til det indre bruset, men dersom det ikke er tilstrekkelig med dopamin kan det indre bruset forstyrre på samme måte som ytre sanseinntrykk.

 

Hjerneundersøkelser av personer med ADHD har vist nettopp dette, at en sliter med ekstra mye intern brus. Mer brus desto dårligere konsentrasjon. Hvis dopaminnivået økes stilner både det indre bruset i hjernen og ytre stimuli, som gjør det enklere å konsentrere seg.

 

For at dopamin skal aktiveres og utøve sin effekt, må det kunne knytte seg til en mottaker. Det har vist seg at personer med ADHD har flere mottakere for dopamin i sitt belønningssenter, noe som gjør at belønningssystemet ikke fungerer like bra, og det kreves større belønning for og aktiveres.

Kilder 

Bli hjernesterk

Tren deg lykkelig og smart

Anders Hansen

Outside the Box

Rethinking ADD/ADHD in Children and Adults

Thomas E. Brown

Smart but Stuck

Emotions in Teens and Adults with ADHD

Thomas E. Brown

Spark

The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain

John J. Ratey

bottom of page