top of page

Funksjonell tilkobling

Når hjernen ikke er opptatt, ikke har noen bestemte oppgaver vil hjernen skifte til standardmodus. Det blir koordinert på tvers av nettverk av områder i hjernen. Da vandrer den bevisste hjernen, uten et spesielt fokus, mens mindre bevisste aspekt i hjernen aktiveres på måter som organiserer og interagerer informasjon. Når en står overfor en oppgave som krever mer oppmerksomhet skal hjernens vandringsmodus slås av. Hvis ikke ser en ut til å være mindre våkne, fraværende mentalt, responsen reduseres, og en gjør flere feil.

 

Bildestudier av hjernen har vist at personer med ADHD ser ut til å ha flere problematiske koblinger mellom områder i hjernen som støtter koordinerende funksjoner av standardmodus. Studier har også vist at personer med ADHD har større utfordringer sammenlignet med personer uten ADHD med å slå av standardmodus når en gjør oppgaver som krever mer aktivert oppmerksomhet.

 

Oppmerksomhetsproblemene knyttet til ADHD omhandler ofte utfordringer med effektivt å balansere mellom funksjonelle nettverk. Standardmodusnettverket fokuserer hovedsakelig på ens egne tanker og vandrende fokus. Andre nettverk har fokus på å prosessere informasjonen på utsiden av individet for å fokusere på varierende eksterne oppgaver som oppstår. Etter hvert som en vokser opp øker evnen til å fokusere på eksterne oppgaver.

 

Forskning viser at personer med ADHD ofte har utfordringer med å dra seg ut av standardmodus for å fokusere konsekvent på den eksterne oppgaven. De fortsetter å forsvinne mentalt og falle tilbake til standardmodus selv om de prøver å konsentrere seg.

 

En studie har vist at barn med ADHD viser utviklingsforsinkelse i mønstrene for tilkobling mellom standardmodus og to andre nettverk som i større grad fokuserer på eksterne oppgaver. Resultatene viser at sammenlignet med personer uten ADHD, har personer med ADHD en signifikant aldersforsinkelse i utviklingen av evnen til å opprettholde oppgavefokuserte nettverk. Deres reduserte kontroll over disse tilkoblingene fører til overdreven skiftning ved krevende oppgaver, lett distrahert og betydelig inkonsekvent i evnen til å gjennomføre oppgaver. Disse forskjellen ble observert gjennom fMRI bilder. Likevel denne forskningen er i startfasen, så dette må forskes videre på. 

Kilder 

Outside the box 

Rethinking ADD/ADHD in Children and Adults

Thomas E. Brown

Smart but Stuck 

Emotions in Teens and Adults with ADHD

Thomas E. Brown

bottom of page