top of page

Forskning

Det er vanlig at jenter med ADHD internaliserer kritikk fra andre, føler skam og bebreider seg selv. Kvinner sliter gjerne med skam og ydmykelse fra impulsiv atferd i tenårene. En studie viser at selv om kvinner og menn er like svekket, så sliter kvinner i større grad med selvbildet.

 

Studier viser at jenter med ADHD opplever mer avvisning fra jevnaldrende jenter uten ADHD enn det gutter med ADHD gjør, og når de blir eldre er de mindre populære. Jenter med den kombinerte typen har større sannsynlighet for å bli avvist av jevnaldrende jenter uten ADHD, mens jenter med den uoppmerksomme typen har større sannsynlighet for å bli sosialt oversett.

 

Hormonforandringer i tenårene påvirker emosjonell volatilitet og fører til at mange jenter blir mer emosjonelt reaktive i form flere humørsvingninger og mer impulsive.

 

Studier viser at jenter med ADHD har en mye høyere risiko for å utvikle alvorlige psykiske lidelser. Det er ikke uvanlig at kvinner som først blir diagnostisert med ADHD i voksen alder også får en tilleggslidelse som angst og/eller depresjon, eller at de diagnostiseres med depresjon før en ADHD-diagnose eller samtidig med en ADHD-diagnose.

 

Det eksisterer lite systematisk forskning som beskriver virkningen av ADHD på kvinner. Det finnes bevis for at østrogen har betydelig innvirkning på frigjørelsen av dopamin. Kliniske data tyder på at varierende nivåer av østrogen, som følge av menstruasjonssyklusen, kan føre til større variasjon i svekkelsen hos kvinner med ADHD, enn det som er vanlig å se hos menn.

 

Noen ungdommer og kvinner har rapportert at deres ADHD-utfordringer øker på tidspunktet i menstruasjonssyklusjoen hvor nivået av østrogen er på sitt laveste, og at de da responderer dårligere på medikamentell behandling.

 

Nyere forskning har vist at kvinner i overgangsalderen utvikler symptomer på ADHD, selv om de ikke hadde slitt med ADHD-symptomer tidligere. Medikamenter som benyttes for å behandle ADHD lindrer disse symptomene.

Kilder 

ADHD hos kvinner 

Mira Elise Glaser Holthe

Outside the Box

 Rethinking ADD/ADHD in Children and Adults

Thomas E. Brown, Ph.D.

Understanding Girls with ADHD

Kathleen G. Nadeau, PhD
Ellen B. Littman, PhD
Patrica O. Quinn, MD

bottom of page