top of page

Kartleggingssamtale Mentorprogrammet


Tjenestebeskrivelse

ADHD på jobb er et mentorprogram med tett oppfølging over tid. Du bruker store deler av dagen din på jobb og hvordan du har det på jobb påvirker resten av livet ditt. Det er derfor det er utrolig viktig å ha det bra på jobb og skape seg en arbeidsdag som fungerer for akkurat deg. Jeg hjelper deg med å utnytte dine styrker og ressurser til å skape deg en god arbeidshverdag.


bottom of page