top of page

Vanskeligheter med å regulere

ADHD innebærer vanskeligheter med å regulere oppmerksomhet, motivasjon, energi, aktivitet, emosjoner, atferd, appetitt og søvn. Det er akkurat som om bryteren ikke fungerer. Det blir enten altfor mye, eller altfor lite. Enten er motivasjonen på topp, eller så er det umulig å finne den. Enten er jeg full av energi, eller så orker jeg ingenting. Enten arbeider jeg i timesvis, eller så gjør jeg ingenting. Enten er jeg i strålende humør, eller så er jeg lei meg, og det kan omtrent snu fra det ene øyeblikket til det andre. Det er slitsomt å ikke vite om du har motivasjonen eller energien du trenger for å gjennomføre en oppgave, eller om emosjonene er under kontroll.

Det er reguleringen ved ADHD som er krevende. Det å regulere riktig mengde til riktig tid. Riktig motivasjon til riktig oppgave til riktig tid. Det er ikke lett. Det kan derfor være lurt å lære hvordan du kan "lure" hjernen din hvis for eksempel motivasjonen ikke er på topp. Hvis du har utfordringer med å komme i gang med oppgaver kan "et lite nudge" i riktig retning fungere, men ikke alltid. Det som er sikkert er at det hjelper ikke å true en ADHD-hjerne til å gjøre noe den ikke vil. Da får du bare en dårlig opplevelse.


Det gjelder å prøve og time ADHD-hjernen på sitt beste med oppgavene som krever mest av deg, og strukturere dagen din etter det. For å få til det må du kjenne deg selv. Når på dagen fungerer du best? Når har du mest energi? Hva tapper deg for energi? Hvordan kan du lade? Dette er nyttig ting å finne ut av for å få bedre kontroll på bryteren.

Bình luận


bottom of page