top of page

Ressursterke kvinner kan også ha ADHD

Kunnskapen om ADHD er varierende både blant fagfolk og i resten av befolkningen. Det fører til mange misoppfatninger om diagnosen. Det er ikke uvanlig å møte på kommentarer som: «du kan ikke ha ADHD for du er altfor ressurssterk». Å bli møtt med slike kommentarer er sårende. Det gjør vondt når andre ikke tror på deg, enten det er nær familie eller helsepersonell.

ADHD innebærer ikke mangel på ressurser. ADHD innebærer utfordringer med å regulere oppmerksomhet, atferd og emosjoner. Du kan ha utdannelse og jobb, men likevel slite på andre områder som ikke er synlig for andre, eller det koster deg mye mer enn andre å gjennomføre de daglige forpliktelsene. Du må kanskje bruke hele helgen på å hente deg inn igjen etter en arbeidsuke.

Alle med ADHD er forskjellige og har ulike utfordringer. Misoppfatningene om hva ADHD er fører til at mange kvinner først får ADHD-diagnosen etter å ha slitt i mange år og da tar det ofte lenger tid å komme tilbake til hverdagen.


Comentários


bottom of page